Про встановлення плати за землю

 

 

    УКРАЇНА

ПЛЕБАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 ШАРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                            

  РІШЕННЯ №121

 

23 грудня 2016 року                                                                                                                                                                                                                                                        8 сесія 7 скликання

 c.Плебанівка   

        

Про внесення змін до рішення №420 35 сесії 6 скликання від 28.04.2015р

«Про встановлення на території Плебанівської сільської ради плати за землю в частині земельного податку на 2016 рік та затвердження порядку її справляння»

  

 

    Керуючись ст. 274, 277, 281, 282, 284, Податкового кодексу Податкового Кодексу України керуючись 24 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Плебанівської сільської  ради 

                                                             

                                                                  ВИРІШИЛА:

1.    Внести зміни до рішення № 420 35 сесії 6 скликання від 28.04.2015р. «Про встановлення на території Плебанівської сільської ради плати за землю в частині земельного податку на 2016 рік та затвердження порядку її справляння» і викласти його в такій редакції.

2.    Встановити на 2016 рік на території Плебанівської сілької ради ставки плати за землю в частині земельного податку на земельні ділянки у відсотках від іх нормативної грошової оцінки – Додаток 1 розділ 4.

3.    Визначити пільги зі сплати податку в 2016 році Додаток 1 розділ 8.

4.    Ставки земельного податку в 2016 році будуть застосовуватись відповідно до затвердженої нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на території Плебанівської сільської ради – сіл Плебанівка та Калинівка, проіндексовані на коефіцієнт 2016 року.

5.    Затвердити Порядок справляння плати за землю в частині земельного податку – Додаток 1.

6.    Це рішення підлягає оприлюдненню.

7.    Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення 01.01.2017р.

8.    Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, і регулювання земельних і майнових відносин (Новіцький М.С.)

 

 

                    Сільський голова                                                А.А.Майданюк  

 

 

 

 

Додаток №1

До рішення 35 сесії   6 скликання

                                                                                                   Плебанівської  сільської ради

                                                                                                   від 28 квітня 2015року

 

Порядок справляння плати

за землю, в частині земельного податку

 

1.      Платники земельного податку:

1.1. Платники земельного податку є:

а)власники земельних ділянок;

б) землекористувачі

1.2.Не є платниками земельного податку суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності відповідно до глави Iрозділу ХІVПодаткового кодексу України.

 

2. Об’єкти оподаткування:

2.1. Об’єктом оподаткування земельним податком є:

     а) земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

     б)земельні частки (паї), які перебувають у власності.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

     а) земельні ділянки кладовищ;

     б) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

3. База оподаткування земельного податку:

3.1. Базою оподаткування  земельним податком є нормативно грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

3.2. Площа земельних ділянок, нормативно грошову оцінку яких не проведено

 

4. Ставки податку:

4.1.

Назва функціонального призначення земельних ділянок

Ставка земельного податку в % від їх нормативної грошової оцінки

Землі під житловою забудовою (за винятком земельних ділянок сільськогосподарських угідь)

0,04

Сільськогосподарські угіддя:

 

рілля

0,3

сіножатті

0,3

пасовища

0,3

багаторічні насадження

0,1

Землі громадського призначення

1,0

Землі комерційного використання

3,0

Землі промисловості

3,0

Землі транспорту, зв’язку

1,0

Землі технічної інфраструктури

1,0

Землі під вулицями

1,0

Землі під кладовищами

 

Землі під виробничими (господарськими) дворами і будівлями

3,0

Інші відкриті (незабудовані)землі

1,0

Землі під водою з площею екваторії до 50 га

2,0

 

4.2.Застосувати ставку податку за земельні ділянки різного цільового призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, застосовуються, згідно Податкового Кодексу України, до 1 січня 2015 року, а саме 5%  від нормативно грошової оцінки по області.

 

5. Порядок обчислення суми податку:

5.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

5.2 Головне управління Держземагенства у Шаргородському районі та органи державної реєстрації прав на нерухоме майно щомісяця не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення справляння земельного податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.3. Обчислення суми земельного податку фізичним особам на території Плебанівської сільської ради проводиться Шаргородським відділенням Жмеринської ОДПІ ГУДФС у Вінницькій області. Податкове повідомлення – рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилають Шаргородським відділенням Жмеринської ОДПІ ГУДФС у Вінницькій області платнику податку до 1 липня звітного року за формою, вставленою  у порядку, передбаченому статтею 58 Податкового кодексу України.

5.4 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

5.5 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частини) податок на земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням  прибуткової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

5.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибуткової території кожному з таких осіб:

     1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або один із таких осіб – власників, визначених за їх згодою, якщо інше не встановлене судом;

    2)пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

    3)пропорційно належній частці кожної особи  – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі;

5.7 За земельне ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних чи фізичний осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в користування, з урахуванням прибуткової території.

5.8 Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються особам відповідно до пункту 8.1. розділу 8 Порядку за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

5.9 Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей – інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей- інвалідів) з ураженням опорно рухового апарату.

6. Податковий період

6.1 Базовий податок (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Строк та порядок сплати податку.

7.1 Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною  ділянкою.

7.2. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користування у поточному році.

 7.3 Земельний податок сплачується:

а) фізичним особам – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

б) юридичними особами – рівними частинами щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

9.    Пільги із сплати податку

 

8.1. Для фізичних осіб

 

8.1.1.Застосувати пільгу в розмірі 100% відповідно до статті 281, Податкового Кодексу України застосовується для таких категорій.

8.1.2.Надати пільгу в розмірі 100% відповідно до статті 284. Податкового Кодексу України надається таким категоріям.

а) учасники АТО та члени їх сімей.

 

9.2.  Для юридичних осіб

 

8.2.1.Застосувати відповідно до статті 282 Податкового Кодексу України звільняються від сплати податку на земельні ділянки, що перебувають у власності або постійному користуванні державних та комунальних підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими, за винятком площі, яка здається в оренду небюджетним організаціям, а саме:

8.2.2.Плебанівська сільська рада за зверненням юридичних або фізичних осіб може додатково надавати пільги зі сплати земельного податку. Така пільга надається з 1-го числа місяця наступного за місяцем прийняття рішення і діє до кінця бюджетного року.

 

10.  Срок та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

 

        Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня  звітного року і до 20 лютого цього ж року подають Шаргорордському відділенню Жмеринської ОДПІ ГУДФС у Вінницькій області за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України

Подання такої декларації звільняє від обов’язків подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації ( фактично початку діяльності як платника земельного податку) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нормативної грошової оцінки землі.

         Щодо ново відведених земельних ділянок декларація подається протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

 

                                                                                           Сільський голова                                                                                                                           А.А.Майданюк